OPEL SERVICE 4+
Opel Service 4+

Prednost pri korišćenju Originalnih Opel delova kao i usluga autorizovanih Opel Servisa

Samo Originalno je dobro !

  • Insistirati da se vaš automobil uvek popravi u ovlašćenom Opel servisu sa originalnim Opelovim delovima koji su pokriveni sa dve godine fabričke garancije.
  • Ugradnja delova sa neadekvatnim kvalitetom usluga neovlašćenih može dovesti u pitanje vašu ličnu bezbednost i bezbednost vaše porodice ili drugih učesnika u saobraćaju.
  • Originalni Opelovi delovi produžavaju život i održavaju vrednost vašeg vozila.
  • Autorizovani servisi raspolažu obučenim i iskusnim mehaničarima koji im omogućuju brzo dijagnosticiranje i rešavanje eventualnih problema, čime omogućuju uštedu vašeg vremena i novca.
  • Ovlašćeni servisi imaju specijalne alate i dijagnostičke uređaje, kao i najnovije tehničke informacije prilagodjene samo za vaše vozilo!
  • Ovlašćeni servisi rade u skladu sa definisanim standardima i procedurama od strane proizvođača. Nakon procene troškova zahtevaju vašu saglasnost za popravku.
  • Ponuda Service 4+ programa je dostupana samo za ovlašćene Opel Servise.
  • Za više informacija, obratite se najbližem Opel Partneru